Odlomak

Kompanija Microsoft je, kao odgovor na nove tehnologije i korisničke zahteve, stvorila poboljšanu verziju Access sistema za upravljanje bazom podataka, Access 2007. Oslanjajudi se na prethodne verzije ovog softvera i uz pomod savremenih tehnologija, Microsoft sada pruža proizvod vedeg kvaliteta i omogudava svojim korisnicima jednostavniji i kvalitetniji rad. Access 2007 omogudava kreiranje baze podataka i aplikacije nad njom, koja podrazumeva kreiranje korisničkih formi i izveštaja. S obzirom na to da je korisnički interfejs novog Access-a prilagođen ostalim Office 2007 proizvodima, njihovi verni korisnici de se lako snadi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese