Odlomak

MIKOZE I PSEUDOMIKOZE JAGODE

UVOD

Mikoze su biljne bolesti koje uzrokuju fitopatogene gljive. Približno 75% od ukupnog broja biljnih bolesti izazivaju gljive.
Gljive nemaju hlorofil i heterotrofne su prema načinu kako koriste ugljenik. One se hrane tako što se razvijaju na drugim živim organizmima kao paraziti i koriste hranu od njih ili kao saprofiti razgradnjom nežive organske materije.

Kao paraziti gljive su mnogo više prilagođene biljkama nego čovjeku i životinjama, tako da izazivaju najveći broj biljnih bolesti. Razlog za ovo jeste u tome što preferiraju blago kiselu reakciju kakvu ima ćelijski sok biljaka (acidofilne su) a razlažu i celulozu koja je osnovni sastojak ćelijskog zida biljnih ćelija. Kada razgrade ćelijski zid nadalje invadiraju kroz biljnu ćeliju i koriste hranu iz supstrata ćelije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Skripte

Komentari