Odlomak

Monetarna politika predstavlja primenjenu naučnu oblast koja se sastoji iz emisione, kreditne i devizne politike, a usko je povezana sa fiskalnom politikom u sklopu finansijske, odnosno makroekonomske politike.

Kreatorima monetarne politike na raspolaganju stoji više strategija. Najčešće korišćene strategije monetarne politike su: targetiranje monetarnih agregata, targetiranje deviznog kursa, targetiranje nominalnog društvenog proizvoda, targetiranje inflacije i monetarna politika sa implicitnim nominalnim sidrom. Glavna prednost targetiranja monetarnih agregata je ta što je centralna banka u mogućnosti da prilagođava svoju monetarnu politiku domaćim uslovima poslovanja. Centralna banka postavlja ciljeve nezavisno od okruženja, tako da može da odgovori na fluktuacije koje potiču iz inostranstva. Javnost i učesnici na tržištu dobijaju pravovremene signale o stanju monetarne politike i njenim namerama u pogledu inflacije. Međutim, ova strategija može da se koristi samo ako je odnos između monetarnih agregata i inflacije snažan i pouzdan. Držanje nominalnog društvenog proizvoda ili nekog drugog pokazatelja nominalne potrošnje blizu targetnih veličina po stopi jednakoj prosečnoj dugoročnoj stopi realnog domaćeg proizvoda uvećanoj za ciljnu stopu inflacije, omogućava da se inflacija kontroliše na željenom nivou. Ova strategija pokazuje superiornost u odnosu na prethodnu, jer može da podnese nepredviđene promene u tehnologiji platnog prometa i finansijskoj regulativi. Targetiranje deviznog kursa, takođe ima brojne prednosti. Zahvaljujući nominalnom sidru inflacija se drži vrlo uspešno pod kontrolom. Omogućava izbegavanje problema vremenske nedoslednosti monetarne politike.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Osnovi ekonomije dr. Miroslava Filipović
  • Školska godina: dr. Miroslava Filipović
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Novi Sad,  UNIVERZITET SINGIDUNUM - Departman za poslovnu ekonomiju  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese