Odlomak

Da bi svako od nas preduzeo neku akciju mora da bude motivisan. Upravo su motivi glavni pokretač ljudske aktivnosti. U psihologiji se motivacija tumači kao pobuda ili razlog za ciljno ponašanje ljudi u pravcu ostvarenja nekog cilja ili postizanja određenih koristi – rezultata. U teoriji organizacije i upravljanja, pojam motivacije tumači se kao podsticaj ili podstrek za zaposlene da rešavaju svoje zadatke i time doprineli ostvarivanju organizacionih ciljeva. Upravljanje i razvoj ljudskih potencijala postaje sve značajnije zbog novog mesta i uloge čoveka u svim društvenim procesima kao i u njihovom upravljanju. Motivacija i zadovoljstvo zaposlenika postaju temelj zanimanja savremenog menadžmenta ljudskim potencijalima jer se jedino izgradnjom kvalitetnog motivacionog sistema može pomoći organizaciji da poveća svoju konkurentsku sposobnost i vrednost.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese