Odlomak

Savremeno redovno finansijsko izveštavanje opšte namene profitno
orijentisanih entiteta (kompanija, preduzeća) počiva na sledećim bazičnim
(fundamentalnim) konceptima ili postulatima:49
(a) konceptu dvostrukog (dualnog) posmatranja,
(b) konceptu novčanog merenja,
(c) konceptu entiteta,
(d) konceptu računovodstvenog perioda,
(e) konceptu trajnosti poslovanja i
(f) konceptu računovodstva na obračunskoj osnovi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari