Odlomak

Načelo legaliteta ili zakonitosti je opštecivilizacijska tekovina koja po svom značaju prelazi granice krivičnog prava. Propisujući krivična dela i krivične sankcije za njih, krivičnim pravom štite se najznačajnije vrednosti jednog društva, određeni društveni i pravni poredak i osnovna prava i slobode građana. Načelo zakonitosti se u nacionalnim krivičnopravnim sistemima poistovećuje sa poznatim pravilom nullum crimen, nulla poena sine lege, što se u osnovi odnosi na nekoliko važnih zahteva: Krivičnim zakonom se ne mogu stvarati inkriminacije na opšti način, po principu sličnosti, tj. zabranjeno je kreirati krivična dela i kazne za njih putem analogije nullum crimen nulla poena sine lege stricta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Krivicno pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese