Odlomak

Najveći broj građanskih zakona uopće ne definiše pojam štete. Zakon o obligacionim odnosima je izuzetak, ali on ne sadrži sveobuhvatnu definiciju pojma štete već samo određuje vrste štete propisujući da je šteta umanjenje nečije imovine (obična šteta) i spriječavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje drugome fizičkog i psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).

Pravna teorija uglavnom se bavila pojmom imovinske štete, koja se definiše kao umanjenje nečije imovine. Pojam štete u našem pravu ima šire značenje jer obuhvata ne samo povredu (umanjenje) imovinskih, već i neimovinskih dobara.

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Rimsko pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari