Odlomak

Pod pojmom “neposredna demokratija” možemo razlikovati dva različita shvatanja. Prvo shvatanje je da se pod neposrednom demokratijom smatra specifičan tip političke vladavine u kome se sama politička moć direktno upražnjava posredstvom svih građana sa pravom glasa, a ne putem predstavnika. Pojam suprotan demokratiji shvaćenoj na ovaj način jeste predstavnička demokratija. Pod neposrednom demokratijom drugo shvatanje podrazumeva politički postupak donošenja odluka gdje građani putem referenduma samostalno i nezavisno od izbora odlučuju o konkretnim pitanjima koja se tiču politike i njenog sadržaja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 7 stranica
  • Javna uprava i politički sistem BiH -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  UNIVERZITET U SARAJEVU Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari