Odlomak

1. Pojam pravnog posla
Pravni posao je izjava volje koja proizvodi određeno građansko pravno dejstvo kao što su nastanak, promena ili prestanak nekog subjektivnog prava. Pravni posao je vrsta pravne radnje, ali nije svaka pravna radnja pravni posao. Pravni poslovi su voljne pravne radnje preduzete sa ciljem da proizvedu određeno pravno dejstvo. Volja mora da sadrži nameru o zasnivanju prava i obaveza. Od nje zavisi pravni posao, počev od njegovog nastanka pa do prestanka. Za nastanak pravnog posla u izvesnim slučajevima nije dovoljna samo izjava volje nego se zahteva i druge pravne činjenice ili uslovi, kao što su: posebna forma utvrđena zakonom, saglasnost lica (kada pravni posao zaključuje poslovno nesposobno lice) ili saglasnost nekog organa društvene zajednice.
Izjava volje je najznačajnija pravna činjenica za nastanak pravnog posla. Ona je pretpostavka svakog pravnog posla ali se ne može poistovetiti sa pravnim poslom, jer se pored nje zahtevaju i drugi uslovi kao što su poslovna sposobnost, forma itd. Uslov za nastanak pravnog posla je saglasnost volja stranaka o predmetu pravnog posla. Izjavljena volja mora da se odnosi na predmet. Da bi pravni posao proizvodio pravna dejstva njegov predmet mora biti moguć, dozvoljen, određen ili odrediv.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Uvod u građansko pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari