Odlomak

Uvod

Saobračaj predstavlja kretanje vozila,ljudi ili informacija,na određenoj lokaciji,širem prostoru ili mediju. Cestovni saobračaj podrazumijeva kretanje vozila,odnosno prijevoznih sredstava,javnim putevim(cestama). Vozila za prijevoz putnika cestom su vozila na motorni pogon,čije je značenje definirano propisom: „motorno vozilo je takvo vozilo na motorni pogon kojem je osnovna namjena prijevoz osoba i stvari na cestama ili vuča priključnih vozila namjenjenih prijevozu osoba i stvari,osim mopeda i traktora te motokultivatora i radnih strojeva“.
Da bi se saobračaj mogao uspješno odvijati potrebno je planirati,projektirati i izgrađivati  ceste,te analizirati tok saobračaja i pronalaziti nova rješenja na već postojećim cestama.

Odvijanje saobračaja
Saobračaj se odvija po cestama koje dijelimo na:

 •     autoceste,
 •     ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila,
 •     međunarodne ceste,
 •     magistralne,
 •     regionalne,
 •     lokalne
 •     nerazvrstane
 •     zemljane.

Saobračajni  pokazatelji
Za potrebe planiranja cestovne mreže kao i za razne stupnjeve projektiranja  mreže potrebno je utvrditi slijedeće prometne pokazatelje:

 •     Postojeće i planirano prometno opterećenje
 •     Propusnu moć
 •     Razinu usluge

Za definiranje propusne moći i razine usluge radi se analiza kapaciteta.
Analiza kapaciteta daje odgovor na pitanja:

 •     Koje prometno opterećenje može uslužiti promatrani segment cestovne mreže?
 •     Pod kakvim operativnim uvjetima se može uslužiti određeno prometno opterećenje?

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari