Odlomak

Rađanjem dete prelazi u jedan drugi period, period novorođenčeta.Novorođenče je preme definiciji Svetske zdravstvene organizacije, svako dete rođeno posle 28. nedelje trudnoće.Period novorođenčeta traje četri sedmice tj. 28. dana.

Dete ne započinje svoj fizički  i psihički život dolaskom na svet.Ono je u prenatalnom periodu osposobljeno za život u novoj ekstrauterinoj sredini, koja zahteva od njega veći stepen aktivnosti i samostalnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Psihologija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari