Odlomak

Rezime

Nužnost uspostavljanja kooperativnih odnosa i saradnje između interne i eksterne revizije se ogleda u tome da su kako interna tako i eksterna revizija u čvrstoj sprezi i dopunjuju se, dok jedna bez druge bi bile nekompletne i nedovoljno korisne. Izvorište interne revizije je unutar preduzeća, odnosno nastaje tamo gde se i odvija dešavanje koje je predmet računovodstvene delatnosti, dok je eksterna zasnovana na spoljnim interesnim grupama, i ona daje ocenu validnosti interne revizije. Jedna bez druge ne bi dale kompletnu sliku za interesne grupe, niti bi moglo da se garantuje da je neki poslovni subjekt tržišno atraktivan za ulaganje ukoliko eksterna revizija ne da svoj sud. Interna revizija (neretko pod uticajem menađzmenta) ume da isfrizira finansijske izveštaje, i da predstavi ekonomsku sliku u krivom pravcu, a to može biti fatalna finansijska greška za onog ko uloži kapital u takav subjekt.
Zato eksterna revizija (kao nezavisna od pomenutog subjekta) daje svoju konstataciju o validnosti prikazanih podataka.Otuda i tolika važnost da postoji snažna sprega između eksterne i interne revizije.

Kljične reci:

1.    Interna revizija i eksterna revizija,
2.    interna kontrola i eksterna kontrola,
3.    perspektive i sličnosti između interne i eksterne revizije,
4.    njihova perspektiva u domaćoj praksi,
5.    revizija finansijskih izveštaja prema međunarodnim standardima

Uvod
Posredstvom sve većeg razvoja, usled napretka nauke i tehnike nameće se i stalna potreba da se privredni subjekti (u daljem tekstu preduzeća) razvijaju i postaju sve veći i atraktivniji za ulaganja različitih interesnih grupa.
Takav vid razvitka je nametnuo i postojanje discipline koja će kontrolisati stvarno stanje tog preduzeća, odnosno istinite informacije o ekonomskoj stvarnosti dotičnog preduzeća. To neće biti lako uvrstiti u poslovni svet, jer onima koji su na čelu tog subjekta u neretkim slučajevima odgovara da prikažu stanje onakovo kakvo realno nije, jer, razume se, nikome nije u interesu da ulaže svoj kapital tamo gde situacija nije na zavidnom nivou.
Samo poslovanje je nametnulo širenje, a širenje je nametnulo pomeranje granica i postojanje međunarodnog poslovanja. Međunarodno poslovanje će nametnuti postojanje revizije, najpre interne, a potom eksterne. Interna revizija je deo preduzeća, odnosno obavljaju je zaposleni unutar preduzeća, a samim tim, to isključuje kompletno poverenje da su podaci verodostojni, jer su interni revizori, razume se, pod uticajem menadžmenta, i ma koliko oni bili realni u prikazivanju finansijskih podataka o stvarnom stanju, nameće se potreba za nekim ko je izvan pomenute institucije i ko nije pod uticajem iste. Tada će nastati eksterna revizija koja je odgovorna za pronalaženje friziranih izveštaja pred državom i finansijerom tog istraživanja.
Ukoliko interna revizija pokaže stvarno stanje, to će u mnogome olakšati posao eksternoj reviziji, i ona će moći za mnogo manje vremena, kao i sredstava da završi svoje ispitivanje. Iz tog razloga je od ključnog značaja da one budu u kooperativnim odnosima.
Da se na trenutak vratimo na naše prostore, bilo bi neophodno napomenuti da će revizija tek zaživeti svoj pravi smisao u narednim godinama, pošto na našim prostorima još uvek vlada mišljenje da je to bespotrebna investicija i da se savršeno može i bez nje. Jasno nam je od kakvih subjekata takvo viđenje dolazi, jer postoji razlog žašto neko izbegava kontrolu.
U stalnoj borbi za dolazak stranih investitora, (koji, ni u kom slučaju ne žele da ulažu svoj kapital tamo gde su izgledi za budućnost neizvesni) nameće se potreba za postojanjem eksterne i interne revizije, pa bez obzira želeli to neki ili ne.
U nastavku ćemo pokušati da pojasnimo šta je to interna i eksterna revizija, šta je to interna i eksterna kontrola, sličnosti i razlike između njih, saradnja između interne i eksterne revizije na međunarodnom planu, perspektive odnosa eksterne i interne revizije u domaćoj praksi, kao reviziju prema Međunarodnim standardima revizije.
Predočićemo zašto je neophodna interna i eksterna revizija, kao i značaj da one budu u sprezi i da pomažu i dopunjuju jedna drugu.
Najpre ćemo objasniti njihovu suštinu, da bi bilo jasno zašto je neophodna i da oni koji još uvek tvrde da je to bespotrebna investicija shvate da je to itekako značajno, i da nije uzalud činjenica: “Bolje sprečiti nego lečiti”, jer kad se kapital uloži u preduzeće koje nije prošlo neophodne kontrole (revizije, razume se) i ispostavi se da je nelikvidno, ili blizu tog stadijuma, svaka dalja priča je bespotrebna. Pa kad se uporedi ono koliko je potrošeno sredstava za kontrolu i onog što može da se izgubi, a taj paritet je bespotrebno i komentarisati, jer je jasno da su iznosi više nego višestruko različiti, doći ćemo do zaključka da je postojanje revizije kako interne tako i eksterne više nego neophodno za funkcionisanje privrednih subjekata kao i onih koji na bilo koji način uživaju njegove rezultate.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese