Odlomak

UVOD

Obavještajna služba se odnosi podjednako i na djelatnost i organizaciju koja se njome bavi, stvaraju tako njihovo jedinstvo. Moja tema je organizacija obavještajnih službi. Na osnovu prikupljene literature, koja je bila manja nego inače, zbog nemogućnosti pristupu istima, moj rad se sastoji od šest dijalova.
Prvi dio se odnosi na nastanak obavještajnih službi koji sežu 4000 godina unazad, pa sve do danas. Takođe ovaj dio se odnosi na definisanje obavještajnih službi i njihove osnovne karakteristike.
Drugi dio je razvoj ovih službi, od njihovog nastanka pa do danas.
Treći dio su vrste obavještajnih službi, koje se mogu podjeliti prema različitim kriterijima. Neke od osnovnih vrsta obavještajnih službi su: centralna, vojnoobavještajna, ekonomska, nuklearna…
Naredni dio, odnosi se na aktivnosti obavještajnih službi, a to su: obavještajna djelatnost, kontraobavještajna djelatnost i subverzivna djelatnost, koje su sve detaljno objašnjene.
Centralni  i najbitniji dio ovog rada je peto poglavlje koje se odnosi na samo temu rada tj. organizaciju obavještajnih službi. Organizacija obavještajnih službi ima u svom sastavu rukovodeće organe, izvršne organe, agenturu i specijalizovane snage. Sve je to do detalja obajšnjeno i pojednostavljeno šemom.
Naredni jednako bitan naslov je, principi rada obavještajnih službi, koji mogu biti važeći za sve obavještajne službe kao i oni koji su specifični za svaju obavještajnu službu. Postoji 14 principa rada koji su podjednako bitni i važni u radu obavještajnih službi. Sve to predstavlja sastavni dio moga rada.

1. DEFINISANJE I KARAKTERISTIKE OBAVJEŠTAJNIH SLUŽBI

Termin obavještajna služba, može se posmatrati sa dva aspekta:
•    Kao djelatnost usmjerena na prikupljanje posebno čuvanih podataka o institucijama drugih zemalja ili sopstvenim unutrašnjim protivnicima koji djeluju tajno
•    Kao posebna državna organizacija koja prikuplja takve podatke.

Obavještajna služba tokom vremena različito je se definisala. Današnja definicija koja je usvojena u većini zemalja je: Obavještajna služba je specijalizovana, relativno samostalna institucija državnog aparata, ovlašćena da legalnim, ali i tajnim sredstvima i metodama, prikuplja značajne obavještajne podatke i informacije o drugim državama ili njenim institucijama i mogućim unutrašnjim protivnicimasopstvene države, potrebne za vođenje politike zemlje i preduzimanje drugih postupaka u miru i u ratu i da sopstvenom aktivnošću, samostalno ili uz saradnju sa drugim državnim organima, sprovodi dio državnih i političkih ciljeva zemlje.

Opšte karakteristike obavještajnih službi su:

1.    predstavljaju instrument u funkciji realizacije vitalnih interesa nosilaca vlasti;
2.    imaju obilježja tajnosti;
3.    preventivnost se javlja kao osnovna funkcija;
4.    djeluje kroz obavještajnu i subverzivnu aktivnost kao dva osnovna vida;
5.    primjenjuje specifične metode i sredstva;
6.    koristi dostignuća nauke i tehnologije u procesu rada;
7.    one su specijalizovane i profesionalne;

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Političke nauke

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari