Odlomak

Predgovor

Ako probamo klasifikovati knjige koje se bave sa programiranjem videćemo da postoje tri
značajne grupe. Naravno ovde nemislim klasifikaciju po oblastima nego po načinu
prikazivanja tema.
U prvu grupu možemo svrstati one knjige koje su tehničkog karaktera i sadrže puno primera
izvornog koda. Za ove knjige se kaže da daju odgovor na KAKO pitanje.
U drugu grupu spadaju one knjige koje jednu određenu temu obrađuju do najsitnijeg detalja.
Ovakve knjige retko sadrže primere sa kodom. U ovim knjigama se pokušava dati odgovor
na ZAŠTO pitanje.
Treću grupu čine one knjige koje pokušavaju da utiču na način razmišljanja. Tu se prikazuje
jedna tema takoreći iz „visine”, bez „gubjenja vremena” na detalje. Tako da puno primera sa
izvornim kodom ni ovde nećemo naći. Ali se pomoću tih knjiga čitalac može naučiti kada da
postavi pitanje KAKO i kada treba da pita ZAŠTO.
Ovaj skripta što Čitalac drži u ruci može da se svrsta u prvu grupu: odrađuju se teme i to sa
puno primera koda. Zbog kompleksnosti tema i male dužine predviđenog vremena za ovaj
predmet, ova skripta nije tako projektovana da bude gradivo koje se u potpunosti može
samostalno koristiti. Radi se o tome da se na predavanjima i vežbama koriste još i video
zapisi sa kojima se jedna tema ili zadatak vizualno objašnjava, odnosno tu su i odabrani
primeri sa izvornim kodom i informacije koje nastavnik dalje. Zbog nemogućnosti da se svi ti
tipovi informacija stave na papír, ova skripta više služi kao priručnik. U njoj se vrlo brzo mogu
naći informacije i mali primeri uz temu koja se traži.
Kao što sam već spomenuo teme koje se obrađuju su veoma kompleksne. Da bi sve to stalo
u jedan predmet nešto se moralo izostaviti. Nisu rađeni takvi primeri koji imaju smisla samo
pri velikim projektima, jer za takve zadatke i nije bilo vremena. Nije dovoljno stavljen ni
akcenat na pristup rešenju iz objektno orijentisanog ugla. Ovi su razlozi zbog kojeg će ubrzo
biti napisan i drugi deo skripte. Ako Čitalac nije našao odgovore na svoja pitanja, neka me
kontaktira, ili neka ih potraži na drugom mestu. A ako je strpljiv, neka sačeka drugi deo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese