Odlomak

Od rada do zanimanja
Rad
Šta je rad?
Rad predstavlja jednu od najvažnijih ljudskih aktivnosti i jednu od centralnih vrednosti u savremenim društvima.
U svim tradicionalnim društvima rad je smatran nužnošću.
Smatra se da su na promenu odnosa prema radu u moderno doba uticala tri činioca:

 • protestantska etika
 • industrijska revolucija
 • socijalistička ideologija

Pojam rada
Karakteristike rada:

 • svesna i svrsishodna aktivnost
 • prilagođavanje prirode ljudskim potrebama
 • plaćena i neplaćena aktivnost
 • različita od igre
 • stvara upotrebnu vrednost
 • društvena delatnost

Podela rada

 • priodna podela rada
 • društvena podela rada
 • tehnička podela rada
 • istorijska podela rada

Shvatanju podele rade najviše su doprineli Adam Smit, Karl Marks i Emil Dirkem. Najvažniji doprinos podele rada ogleda se u tome što omogućava razvoj društva obezbeđujući  istovremeno njegovu stabilnost.
Promene u organizaciji proizvodnje
Zanatski rad je zamenila manufaktura, a nju fabrička industrijska proizvodnja.
Manufaktura je saradnja i rad vise ljudi koji obavljaju jednostavnije poslove dok stvaraju jedan složeniji proizvod.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari

Click to access the login or register cheese