Odlomak

Proizvod, ukupan prihod i dobit su izrazi rezultata reprodukcije. Za ostvarivanje rezultata su neophodna ulaganja sredstava i radne snage. Između ulaganja i rezultata se formira odnos uzroka i posledica. Ekonomski principi poslovanja se najčešće vezuju za pojam poslovnog uspeha. Poslovni uspeh preduzeća, koja posluju u uslovima tržišne ekonomije, mora biti zasnovan na osnovnom ekonomskom načelu koje glasi: ostvariti što veći rezultat sa što manjim ulaganjima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 24 stranica
  • Ekonomika preduzeća dr,Ljubiša Milačić
  • Školska godina: dr,Ljubiša Milačić
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Blace,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari