Odlomak

Zadatak i cilj ovog seminarskog rada je da na kvalitetan način predstavi organizacionu strukturu preduzeća. To znači da navede i pojasni određene modele organizacione stukture, i jasno ih predstavi.

Svaka organizacija, pa tako i preduzeće, ima neku svoju određenu strukturu odnosno neki svoj sastav unutrašnjih veza i odnosa. Važnost strukture za preduzeće jednaka je važnosti anatomije za ljudski ili neki drugi živi organizam, pa se ona često naziva i ’’anatomijom organizacije’’ odnosno anatomijom preduzeća.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Teorija organizacije -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za poslovno industrijski menadžment  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari