Odlomak

Memorandum o osnivanju može sadržavati i druge elemente koji su važni za kompaniju i partnere u kompaniji. Za izmene i dopune osnivačkog akta potreban je pristanak svih partnera kompanije, ali istim aktom može biti drugačije određeno. Partneri partnerstva svoje međusobne odnose, kao i odnose sa partnerstvom, uređuju slobodno, osim kada zakon isključuje tu mogućnost.
Pored sporazuma o osnivanju, ortačko društvo može imati i ugovor o partnerstvu. Ovaj akt, ako se partneri odluče na to, trebao bi posebno urediti pitanja poslovanja i upravljanja kompanijom. Ovaj akt bi takođe trebao biti sastavljen u pisanom obliku i potpisan od strane svakog partnera.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari