Odlomak

Saobraćaj (Transportation, Verkehr), u najširem smislu predstavlja delatnost sa ciljem
prevoza, prenosa ili premeštanja objekata i informacija. Ako se radi o prevozu
objekata onda se može govoriti o transportu (Transport), a informacija o
telekomunikacijama (Telekomunication).
Transport predstavlja kompleksan proces premeštanja, prevoza ili prenosa objekata sa
jednog na drugo mesto. Objekti transporta mogu biti živi (ljudi, životinje, biljke) i
neživi (prirodni resursi, proizvodi, hrana itd).
Živa bića – ljudi i životinje, imaju sopstvene mogućnosti da se kreću, ali su one
ograničene u pogledu brzine i rastojanja koje mogu da savladaju. Neživi objekti nemaju tu
mogućnost. I jednima i drugima je neophodna pogodna transportna tehnologija da bi
realizovali svoje potrebe za kretanjem.
Pod tehnologijom transporta podrazumeva se način transportovanja objekata. Da bi se
u svakodnevnom životu obezbedila mogućnost kretanja živih i neživih objekata koji
moraju da se transportuju brzo i na velikim rastojanjima, razvijene su mnoge tehnologije.
Najrasprostranjenija forma tehnologije transporta je korišćenje transportnih
sredstava (autobus, avion, brod…), koji se kreću po odgovarajućem putu (ulica, pruga,
vazdušni koridor..). Suština te tehnologije je promena mesta objekta transporta u
prostoru, preko promene mesta nosioca objekta-transportnog sredstva kretanjem po
mreži puteva (saobraćajnica).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari