Odlomak

Tema ovog seminarkog rada je makroekonomska politika i njeni ciljevi i instrumenti.

Na početku rada bavio sam se pojmom i definicijom makroekonomije koja predstavlja skup svih aktivnosti države usmjerenih na ostvarenje najvažnijih ekonomskih ciljeva. Da bi se u potpunosti razjasnio ovaj pojam, istražio sam i porijeklo riječi macros (veliki) i oikonomia (privreda), kao i sam istorijski razvoj makroekonomske politike. Osnivačem makroekonomije smatra se Džon MejnardKejns. U uslovima Velike ekonomske krize 1926-1939, Kejns je dao ekonomske ideje za prevazilaženje krize, od tada kreće razvoj makroekonomske politike.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari