Odlomak

Predmet seminarskog rada jesu performanse preduzeća. Pretpostavka prilikom pisanja seminarskog rada jeste da u savremenim uslovima poslovanja sve više se ukazuje na potrebe merenja performansi preduzeća.
Performanse preduzećapredstavljaju jedan sistem koji treba da bude kreiran tako da zadovolji zahtev izbalansiranosti po više osnova. Najpre, po osnovu strategijske (dugoročne) i kratkoročne (operativne) perspektive upravljanja.Cilj rada jeste da ukaže na međuzavisnost tradicionalnih i savremenih sistema merenja performansi preduzeća.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese