Odlomak

1.Uvod

Klase sulfata, obuhvataju mineralne vrste koje se veoma neravnomerno pojavljuju u prirodi. U hemijskom pogledu sulfati se mogu tretirati kao različite soli sumporne kiseline,sa karakterističnim 〖SO〗_4^(2-) radikalom u sastavu. Procenjuje se da u prirodi egzistira oko 350 različitih mineralnih vrsta koje generalno pripadaju sulfatima. Sulfati se mogu podeliti na sledece potklase:

  •     Bezvodni sulfati(bez dopunskih anjona)
  •     Bezvodni sulfati sa dopunskim anjonom
  •     Sulfati sa vodom(bez dopunskih anjona)
  •     Sulfati sa vodom i dopunskim anjonima

U hemijski sastav bezvodnih sulfata(bez dopunskih anjona) najčešće ulaze sledeći elementi- Ca,Ba,Sr,Na,Pb,Mg,Zn i Cu dajući različite mineralne vrste,pri  čemu su u prirodi najzastupljeniji sulfati Ca,Ba,Pb,Zn i Sr. U sastav bezvodnih sulfata sa dopunskim anjonima najčešće ulaze Na,Al,Fe,K i Cu a od anjona najčešće se javljaju  Cl,F,〖CO〗_3 i 〖PO〗_4 grupe. Kod sulfata sa vodom najzastupljeniji su katjoni Ca,Mg,Fe,Zn i Cu,Na.. Dok kod sulfata sa vodom i dopunskim anjonima najzastupljeniji su Ca i Mg. Strukture sulfata izgradjene su od 〖SO〗_4^(2-) grupa, koje nemaju sposobnost polimerizacije i građenja složenijih kompleksa, i obično su rombične, monoklinične ili triklinične simetrije. Ređe se javljaju sulfati sa heksagonalnom ili teseralnom simetrijom. Kod sulfata su kao način pojavljivanja, česti kristali i različiti kristalni agregati. Obično su bele boje ili bezbojni, a mali broj je idiohromatski ili alohromatski obojen. Tvrdina sulfata je pretežno od 2-4,prozračni su do providni,pretežno staklastog sjaja sa cepljivošću različitih gradacija. Obrazovanje sulfata u prirodi  je moguće pri izrazito visokim Eh vrednostima sredine koje kristališu. Mogu postati hidrotermalno pri različitim uslovima,sedimentno,u oksidacionim zonama itd. Ređi su kao pegmatski minerali.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Geografija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese