Odlomak

Platni promet podrazumeva plaćanje na svim relacijama između fizičkih i pravnih lica. Sa aspekta poozicije u kojoj se nalaze fizička ili pravna lica koja uspostavljaju platni promet, isti može biti unutrašnji i međunarodni.
Unutrašnji platni promet smatraju se sva gotovinska i bezgotovinska plaćanja na pomenutim relacijama izvršena domaćom valutom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Komentari