Odlomak

UVOD
Uradu se razmatraju ekonomske teorije o poduzetniku, sa ciljem da se odrede karakteristike uspješnih poduzetnika. Ekonomske teorije doprinjele su boljem razumjevanju poduzetnika, i ukazale na značaj poduzetnika za privredni rast. Teorija ličnih karakteristika poduzetnika polazi od pretpostavke da uspješni poduzetnici imaju jedinstvene osobine, koje ih čine posebnim, i bavi se identifikovanjem i mjerenjem osobina uspješnih preduzetnika.
Ne postoji univerzalni model tipičnog preduzetnika. Preduzetnički duh, pored kreativnosti inovativnosti, podrazumjeva nezavisnost, samopouzdanje i spremnost na preduzimanje rizika kao i rad u uslovima neizvjesnosti. Postoji više razlika u ličnostima poduzetnika i njihovim osobinama, fizičkim i intelektualnim karakteristikama u njihovom obrazovanju opštim i specifičnim znanjima, opštoj kulturi, sposobnostima i vještini.
Liderski kapacitet polazi od sposobnosti i vještine da se prepoznaju ključna pitanja i problemi, da se formuliše, artikuliše i saopšti odgovarajuća vizija, sve do mobilizacije i motivacije ostalih članova menadžerskog tima i zaposlenih u cjelini u pravcu ostvarivanja te vizije.
Lider je taj koji će motivisati i mobilisati kreativne snage svoje kompanije na stalne promjene u pokušaju da se nađe najuspešniji odgovor na izazove okruženja.

 

 

 

PODUZETNIK

Definisanje pojma poduzetnika
Poduzetnik je osoba koja posluje na vlastiti rizik. Raspolaže sredstvima potrebnim za određenu gospodarsku djelatnost i samostalno donosi odluke koje se odnose na tu djelatnost, organizira i kombinira proizvodne činitelje, koordinira njihovo djelovanje, nadzire, rukovodi i upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem. Zarada poduzetnika je poduzetnička dobit, koja ostaje nakon što se iz ukupnog prohoda odbiju troškovi.
Poduzetnici su također oni ljudi koji posjeduju sposobnost da vide šansu u okruženju i da je iskoriste. Trebalo bi naglasiti da svi vlasnici malih preduzeča nisu i podduzetnici, ukoliko su voljni da vode posao koji koji se neće razvijati. Poduzetnici su okarakterisani na drugi način, kao ljudi sa kreativnošću i vizijom, koji svoje snove pretvaraju u stvarnost i realnost. Znači pogrešno je je proistovječivanje poduzetnika sa vlasnicima malih firmi ukoliko nemaju navedene karakteristike.

Po nekih definicijama poduzetnik je osoba koja je spremna da preuzme rizik i inicijativu da preuzme da bi ostvarila profit. Po neki drugim definicijama, koje su date od francuskih teoretičara, preduzetnici su oni koji prebacuju ekonomske resurse iz oblasti niske produktivnosti u oblast visoke produktivnosti. To bi se jednostavnije moglo reći: „Preduzetnici stvaraju vrijednost koristeči neku formu promjene, bilo u tehnologiji, materijalima, cijenama ili demografiji“. Zapravo, poduzetnici stvaraju novu tražnju ili pronalaze nove načine eksplotacije postoječih tržišta.
Karakteristika poduzetnika je i spremnost da preuzmu rizik, po čemu se zapravo i razlikuju od menadžera. Ovjde je bitno naglasiti da preduzetnici mogu biti velikim i malim kompanijama, mada često poduzetnici poistovječuju sa vlasnicima malih firmi.
Kad su upitanju velike firme, teško je govoriti o poduzetništvu jer su one uglavnom usmjerene na efikasnost, efektivnost i uniformiranost svojih zaposlenih, prije nego na kreativnost, inovacije i motivisanost zaposlenih
Prebelm kod velikih firmi što vremenom zaborave da je neophodno da sa rastom nastave da usvajaju promjene, i ponekad preuzimaju rizik. Zapravo u velikim firmama, veliki broj poduzetnika može postavljati izvor konflikata sa svojim različitim vizijama. Ovaj problem može bti riješen ukoliko se postavi odgovarajuči menadžment, koji poduzetničke aktivnosti treba da postiće sa svim nivoima, ne samo kod top menadžera. Ovaj poduzetnićki pristup treba institucionalizovati, odnosno ugraditi u organizacionu kulturu, ali ga je isto tako neophodno usmjeravati
Cilj podsticanja poduzetnićkog ponašanja u većim kompanijama jeste postizanje korporativne prednosti na svim nivoima jedne korporacije, divizije, poslovne jedinice, projektnog tima.

 

 

 

Poduzetnik i poduzetništvo
Postoje razni poduzetnici i imaju razne poduzetničke ideje. Zajedničko im je da imaju strast prema onome što rade te da žele da upravljaju svojom sudbinom i da im drugi ne određuju šta da rade.
Svi imaju neko znanje i ideju i traže način da je ostvare. Svako društvo ih ima i predstavljaju 5 do 10% populacije. Da li su svi poduzetnici isti i da li nam je dovoljna samo jedna imenica da ih sve označimo? Još važnije, ako se slažemo da su važni za društvo i da im stoga treba pomoći, kakva pomoć im treba?! U poduzetnike, ne spadaju ljudi koji samo sanjaju novac pa su poduzetnici u pronalaženju istih. Za njih postoje neke druge imenice. Da ne bi bilo konfuzije i poduzetnici žele da zarade novac. Ali novac je samo posljedica njihove prve ljubavi ako su uspešni. U slučaju neuspjeha, ljubav ostaje platonsaka. Poduzetnici se razlikuju po veličini sna koji sanjaju i po mnogim posljedicama njihovih snova na ostatak društva.
Neki ljudi imaju znanje, poznaju kupce i tržište, našli su rupu u ponudi na tržištu i žele da naprave malu ili srednju kompaniju. To im je cilj. Da zadovolje kupce i tržište, da naprave profit, da rastu umjereno i da im kompanija ostane u porodici. Oni popunjavaju značajne rupe u ponudi na tržištu. Agilni su i za razliku od velikih kompanija mogu brzo da reaguju. Ovo su preduzetnici koji grade porodične firme-mala i srednja preduzeća (family business owners-small and medium size businesses). Njihovi prihodi mogu da budu stotine hiljada evra ali i da dosegnu i milione evra ako ne i stotine miliona.  Strašno su važni i ima ih mnogo manje od privatnika. Razuman broj njih ostvare svoje snove sa više ili manje uspjeha. Neki poduzetnici pak sanjaju velike snove. Oni su uglavnom inovatori ili su naišli na rješenje za koje shvate da može da promjeni svijet i način na koji živimo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari