Odlomak

U ovom radu ja ću govoriti o ekološkim faktorima. Oni predstavljaju različite uticaje koji dolaze iz spoljašnje sredine i koji deluju na živa bića. Spoljašnja sredina je kompleksnost ekoloških faktora.
Jedna od bitnih osobina ekoloških faktora je njihova stalna promenljivost. Oni se menjaju u vremenu i prostoru.
Na osnovu kompleksnosti ekoloških faktora izvršena je podela na:
*biotičke i
*abiotičke.
Biotički faktori predstavljaju uticaj žive prirode.
Svi organizmi u ekosistemu utiču jedni na druge, posredno ili neposredno.
Najčešće se biotičke interakcije ostvaruju lancima ishrane.
Na životnu sredinu veoma značajno utiče i čovek, najčešće negativno. To se ogleda kroz klimatske promene, zagađenje vazduha, vode i zemljišta, uništavanje šuma, odlaganje otpada, neracionalno korišćenje prirodnih resursa…
Abiotički faktori su uticaji nežive prirode. To su klimatski faktori (svetlost, temperatura, vlažnost, strujanje vazduha, sunčevo zračenje, zemljište, reljef…).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari