Odlomak

Pod pojmom privrednog prava, smatra se posebna grana prava, u našem pravnom sistemu, koju čine pravila kojima se uređuju pravni položaj preduzeća i drugih privrednih subjekata, kao i pravni odnosi u koje oni stupaju. Dakle, privredno pravo, kao grana prava, predstavlja nadgradnju nad privredom i privrednim poslovima.

Privredno pravo, kao što se vidi iz definicije, obuhvata dve grupe pravnih pravila: prvo, pravila kojima se uređuje pravni položaj preduzeća i drugih privrednih subjekata; drugo, pravila o pravnim odnosima u koje stupaju lica koja učestvuju u privrednim poslovima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • PRIVREDNO PRAVO Prof.dr Gordana Ljubojevic
  • Školska godina: Prof.dr Gordana Ljubojevic
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija   Visoka škola modernog biznisa

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari