Odlomak

UVOD
Tema mog seminarskog rada je: Pojam, subjekti i nastajanje upravno-pravnog odnosa, tako da se ovaj rad sastoji iz tri cjeline.

Prva cjelina odnosi se na pojam upravnog prava uopšte, kao i upravno-pravnog odnosa. Upravno pravo predstavlja posebnu granu prava koju čini skup pravnih normi kojima se uređuju određeni društveni odnosi. Dok pojam upravno-pravnog odnosa označava posebnu vrstu pravnog odnosa koji nastaje u oblsti djelovanja uprave.

Druga cjelina ovog seminarskog rada odnosi se na subjekte i nastajanje upravno-pravnog odnosa. Subjekti upravno-pravnog odnosa su nosioci državne vlasti sa jedne strane i fizička i pravna lica sa druge strane. Što se tiče nastajanja upravno-pravnog odnosa tu treba razlikovati pravni osnov njegovog nastanka od načina njegovog uspostavljanja.

Treći dio ovog rada se odnosi na odnos upravnog prava prema ostalim granam prava. Te grane prava su: ustavno, građansko, krivično, radno, finansijsko i sudsko pravo.

U ovih dvanaest strana rada sam detaljno objasnio sve o mojoj temi, i iskreno se nadam da će ovaj rad zadovoljiti vaše potrebe.

1. Pojam upravnog prava i upravno-pravnog odnosa
Upravno- pravni odnos predstavlja posebnu kategoriju upravnog prava. On predstavlja njegov temeljni institut koji se razlikuje od drugih pravnih odnosa. U narednom izlaganju date su razlike između pojmova upravno pravo i upravno-pravni odnos.

1.1. Pojam upravnog prava
Upravno pravo je veoma kompleksno područje savremenog prava. U zavisnosti od razvoja ili stagnacije društvenih odnosa stalno nastaju ili nestaju posebni podsistemi upravnog prava, ali takođe se mogu pretvoriti u nove i posebne pravne discipline kao što su: poresko pravo, pravo socijalnog osiguranja, ekološko pravo i dr.

Upravno pravo je posebna grana prava koju čine skup pravnih normi kojima se uređuju određeni društveni odnosi.

Prilikom definisanja upravnog prava pojavljuju se poteškoće koje se mogu podijeliti u dvije grupe.

Prva poteškoća, ogleda se u nedostatku preciznog određivanja samog pojma uprave, jer se on različito definiše.

Druga poteškoća, predmet upravnog prava mijenja svoj sadržaj u zavisnosti od razvoja društvenih odnosa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Upravno pravo Prof.dr. Stevan Lilić
  • Školska godina: Prof.dr. Stevan Lilić
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari