Odlomak

Politička partija ili stranka je politička organizacija (oblik političkog organizovanja ljudi), koja obuhvata ljude s istom političkom ideologijom, a s osnovnim ciljem potpunog ili delimičnog osvajanja i vršenja državne vlasti, demokratskim putem, na osnovu izbora.
Nastanak i razvoj političkih stranaka neodvojivi su od predstavničke demokratije, konkretno, od biračkog prava građana i izbora predstavnika naroda posredstvom tog prava. Međutim, dijalog između narodnih predstavnika i naroda, vladajućih i onih nad kojima se vlada, ne može se ograničiti na momenat glasanja birača. U međuvremenu, građani nastoje da utiču na tok javnih poslova i da bi taj uticaj ostvarivali sa što većom efikasnošću oni se okupljaju u različite organizacije i grupe, od kojih su jedne i političke stranke. Dakle, razvoj predstavničkog sistema otvorio je prostor za posredovanje između građana i predstavničkih institucija javne vlasti, na kojem su nastale političke stranke. One su danas postale jedan od elemenata demokratskog modela organizacije društva.
Izraz „stranka” podrazumeva deo mnoštva, više od jednog, dakle više stranaka (taj izraz potiče od srpske reči „strana“, a strana je uvek samo jedan deo celine), dok reč „partija“ potiče iz latinskog glagola (lat. partiri) koji na srpskom znači podeliti.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Ustavno pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Kos. Mitrovica,  UNIVERZITET U PRIŠTINI - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari