Odlomak

Kako je predmet proučavanja finansijskog menadžmenta upravljanje finansijama preduzeća, onda poslovne finansije ili finansije preduzeća obuhvataju: sistem novčanih tokova u preduzeću; kružno kretanje novčanih sredstava u sferi proizvodnje, razmene, raspodele i potrošnje; finansijske odnose između preduzeća i ekonomskih subjekata u privredi i društvu u celini; primanje, čuvanje, izdavanje, raspodela i upotreba finansijskih sredstava; finansiranje tekućih i razvojnih potreba i programa preduzeća.

Ako se pod poslovnim finansijama podrazumevaju odnosi i procesi reprodukovanja finansijskog kapitala preduzeća u funkciji ostvarivanja poslovnih i razvojnih ciljeva privrednih subjekata, onda je celokupan finansijski kapital kojim raspolaže preduzeće, bez obzira u kom je obliku i ko je njegov vlasnik, predmet upravljanja poslovnim finansijama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari