Odlomak

U Srbiji, otpuštanje radnika regulisano je sledećim propisima:

• Zakon o radu
• Opšti kolektivni ugovor
• Zakon o državnim službenicima
• Opšti pravni akt poslodavca (Pravilnik o radu/Kolektivni ugovor kod poslodavca)
• Pravilnik o radnoj disciplini
• Ugovor o radu

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari