Odlomak

Poslodavac je obavezan da organizuje proces rada u uslovima koji su bezbedni za zaposlene te da ne moraju da strahuju da će im u toku rada biti ugroženo zdravlje. Da bi uspešno obavio ovaj zadatak, poslodavac je obavezan da preduzima i druge konkretne mere u toku rada: da zaustavi svaki rad koji predstavlja opasnost po život i zdravlje zaposlenih, da obezbedi pružanje prve pomoći, spasavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti, da spreči ulazak u krug objekta ili gradilišta lica i sredstava saobraćaja koji nemaju osnova za to, da obezbedi odgovarajuće obeležavanje opasnosti, da angažuje službu medicine rada za obavljanje poslova zaštite zdravlja zaposlenog i da organizuje obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Ekonomika zaštite prof. dr Dragan Spasić
  • Školska godina: prof. dr Dragan Spasić
  • Seminarski radovi, Skripte, Zaštita na radu
  • Srbija,  Niš,  UNIVERZITET U NIŠU - Fakultet zaštite na radu  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari