Odlomak

UVOD U RAD
PRAVA I DUŽNOSTI RODITELJA (RODITELJSKO PRAVO)

Pojam roditeljskog prava: Roditelji imaju prava i dužnosti da se staraju o ličnosti, pravima i interesima svoje maloljetne djece,kako bračne tako i vanbračne. Ova prava odnosno bolje rečeno dužnosti, nazvane jednim imenom roditeljsko pravo, pripadaju roditeljima,ocu i majci istovremeno i zajednički. Roditelji vrše staranje o djeci odnosno svoja prava i dužnosti sporazumno. Ako jedan roditelj ne moze iz bilo kojeg razloga da vrši staranje o svojoj djeci, ovu funkciju će preuzeti u potpunosti i obavljaće je potpuno samostalno drugi roditelj. Roditeljsko pravo ne vrši se u korist roditelja. Roditeljsko pravo u našem pravnom sistemu predstavlja pretežno skup dužnosti roditelja prema djeci. To je ono staranje o ličnosti,pravima i interesima svoje maloljetne djece koje roditelji vrše u cilju podizanja djece za korisne i svjesne građane naše zemlje i radi učvršćenja porodice kao osnovne ćelije drustva. Roditelji nemaju dakle nikakve vlasti prem svojoj djeci, već imaju samo prava i dužnosti u korist djece. Ovo svoje roditeljsko pravo roditelji vrše pod nadzorom društvene zajednice, jer su brak i porodica pod zaštitom društvene zajednice, a maloljetna lica stoje pod naročitom zaštitom društvene zajednice. Taj nadzor pripada organu starateljstva. Roditeljsko pravo je lično pravo roditelja. To znaci da prava i dužnosti prema djeci pripadaju isključivo roditeljima i ne mogu se otuđivati ili nasljeđivati. Roditelji se ne mogu nikako odreći svojih roditeljskih dužnosti mada im iste mogu biti ograničene ili oduzete.
1.SADŽINA RODITELJSKOG PRAVA
Roditeljsko pravo kao sto je već rečeno, sastoji se od prava i dužnosti roditelja prema djeci. Ova prava i dužnosti mogu biti dvostruka:
I. Ona se mogu odnositi na prava i dužnosti roditelja u odnosu na ličnost djeteta i
II. Na prava i dužnosti prema dječijoj imovini
Prava i dužnosti roditelja prema ličnosti djeteta. Roditeljsko pravo prema ličnosti djeteta je značajniji dio roditeljsko staranja. Ono se sastoji iz sledećih prava i dužnosti prema djeci:
a) Određivanje ličnog imena
b) Čuvanje i podizanje
c) Vaspitanje i obrazovanje
d) Izdržavanje
e) Zastupanje
Određivanje imena: lično ime sastoji se od imena i prezimena. Dobijanje ličnog imena uređeno je Zakonom o ličnom imenu. Po ovom zakonu lično ime djeteta roditelji određuju sporazumno. Prezime dijete dobija prema prezimenu jednog ili oba roditelja (mada su po ranijem saveznom zakonu o ličnom imenu roditelji mogli sporazmno da odrede djetetu i bilo koje drugo prezime). U slučaju da se roditelji ne dogovore o ličnom imenu djeteta, lično ime djetetu određuje nadležni organ starateljstva. Djetetu čiji su roditeji nepoznati lično ime određuje organ starateljstva. Ako ovo dijete bude usvojeno lično ime mu određuje usvojilac. Roditelji, odnosno staralac, ako dijete nema roditelja, ili usvojilac dužni su da radi upisa u matičnu knjigu prijave nadležnom matičaru lično ime djeteta najkasnije u roku od dva mjeseca od dana rođenja djeteta.
Čuvanje i podizanje djeteta: roditelji su dužni da se zajednički staraju o životu i zdravlju svog djeteta. Oni su prije svega dužni da očuvaju život svog djeteta da ga odže u dobrom zdravlju i omoguće njegov pravilan razvoj. To znači da su oni dužni da ga u bolesti liječe i njeguju,da mu omoguće fizički i psihički razvoj ,najkraće rečeno da podižu dijete na najbolji način. Roditelji sporazmno određuju mjesto življenja svoje maloljetne djece.
Vaspitanje i obrazovanje: zakon predviđa da su roditelji dužni da vaspitaju svoju djecu u duhu odanosti otadžbini i da ih spreme za korisne članove društva. Oni su dužni da se prema svojim mogućnostima staraju o školovanju i stručnom obrazovanju svoje djece vodeći računa o njihovim sposobnostima sklonostima i zeljama. Roditelji su odgovorni pred društvenom zajednicom za svestrani razvoj svoje djece. Stoga oni trebaju svojim ličnim životom,ponašanjem,radom u društvenoj zajednici i odonosu prema njoj da budu primjer svojoj djeci. Oni vaspitanjem treba da nastoje da u svijest djece prodru moralni princip ljubavi prema domovini,prijateljstva između naroda, brige za društvenu svojinu, kao i potčinjavanje ličnih interesa inetersima društvene zajednice ,poštivanje starijih,lićna skromnost, poštenje i požrtvovanje. Roditelji odgovaraju građansko-pravno za svoju malojetnu djecu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari