Odlomak

Prava i zaštita radnika čine odnosa između poslodavca i radnika. Član 39. Ustava Republike Srpske glasi: Svako ima pravo na rad i slobodu rada. Prinudni rad je zabranjen. Svako je slobodan u izboru zanimanja i zaposlenja i pod jednakim uslovima mu je dostupno radno mesto i funkcija. Zaposlenima može prestati radni odnos protivno njihovoj volji na način i pod uslovima koji su utvrđeni zakonom i kolektivnim ugovorom. Svako po osnovu rada ima pravo na zaradu, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Dobrovoljni pravni odnos između poslodavca i radnika čini radni odnos u okviru kojeg su definisana sva prava, obaveze i odgovornosti radnika i poslodavca utvrđenim zakonom, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili drugim aktom radnika. Svaka zaposlena osoba ima svoja prava koja joj pripadaju na osnovu Ustava, zakona i drugih propisa koji se odnose na rad i radnička prava.

Zaštita zaposlenih u obuhvata niz odluka i propisa uređenih prije svega Ustavom Republike Srpske, a zatim zakonima i ostalim propisima.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Menadžment ljudskih resursa -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Univerzitet za poslovne studije u Banja Luci  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari