studenti
Mesto za uspešne studente

Krivica

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Određivanje opšteg pojma krivičnog dela predstavlja jedno od najvažnijih, ali i najsloženijih pitanja u nauci krivičnog prava. Od toga kako će se odrediti taj pojam, zavisi i ceo sistem opšteg dela krivičnog prava. Krivično delo pojmovno se može odrediti užim i širim definicijama, ali u obe varijante, on se određuje tako što se utvrđuju opšti elementi, odnosno, obeležja. Osnovni elementi bez kojih nema krivičnog dela i krivične odgovornosti su: postojanje krivičnog dela, društvena opasnost krivičnog dela, protivpravnost dela, određenost dela u zakonu i krivica (vinost) učinioaca krivičnog dela. Da bi postojalo krivično delo, neophodno je da svi navedeni osnovni elementi postoje. Opšti elementi krivičnog dela uglavnom se klasifikuju u dve grupe: 1) u materijalne i formalne elemente i 2) u objektivne i subjektivne elemente. U materijalne elemente ubrajaju se: delo i društvena opasnost dela, a u formalne elemente: protivpravnost i određenost dela u zakonu. Što se druge podele tiče, u objektivne elemente spadaju: radnja za prouzrokovanom posledicom, društvena opasnost krivičnog dela, protivpravnost i određenost u zakonu. Subjektivni element opšteg bića krivičnog dela predstavlja vinost, osnosno krivica. Prema članu 14 Krivičnog zakonika krivično delo je ono delo koje je zakonom predviđeno kao krivično delo, koje je protivpravno i koje je skrivljeno. Nema krivičnog dela ukoliko je isključena protivpravnost ili krivica, iako postoje sva obeležja krivičnog dela određena zakonom.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.