Odlomak

Prekršajnim nalogom službeno lice ovlašćenog organa novčano kažnjavanja nekoga ako osnovano smatra da su počinili prekršaj za koji je previđena novčana kazna u fiksnom iznosu. Prekršajni nalog se sastoji od originala i dvije kopije. Original se uručuje licu protiv koga se izdaje prekršajni nalog, a kopije zadržava organ koji izdaje prekršajni nalog.
Prekršajni nalog je institut koji je veoma važan u prekršajnopravnoj praksi, jer u mnogim slučajevima rješava prekršajnu stvar na licu mjesta i odmah, bez potrebe za standardnim procedurama, odnosno pokretanjem i vođenjem prekršajnog postupka.
U ovom radu ćemo obraditi pojam prekršajnog naloga, njegove najvažnije karakteristike, ovlašćena lica, te sve sporne situacije kod izdavanja prekršajnog naloga, odnosno ulogu suda kod eventualnog otvaranja i vođenja postupka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • Prekršajno pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet   /

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari