Odlomak

Prestanak radnog odnosa po sili zakona

Radni odnos može prestati nezavisno i od volje zaposlenog i od volje poslodavca (po sili zakona – ex lege).Radni odnos prestaje po sili zakona u slučajevima, iz razloga, na način i onoga dana kako je u zakonu predviđeno,te subjekti radnog odnosa na to ne mogu da utiču.Prema tome,u slučajevima prestanka radnog odnosa po sili zakona nije od značaja nikakav akt volje subjekata tog odnosa,te ni odluka tj. rješenje poslodavca o prestanku radnog odnosa.Takva odluka poslodavca,ako je poslodavac i donese,ima samo deklarativni karakter,tj. njome se može samo konstatovati da je do prestank aradnog odnosa došlo onog dana i iz onih razloga kako je u zakonu rečeno.
Slučajevi prestanka radnog odnosa po sili zakona taksativno su predviđeni Zakonom o radu.Autonomnim putem (kolektivnim ugovorima i drugim opštim aktima) broj tih slučajeva (ima ih pet) ne može se širiti,jer bi to značilo regulisanje nepovoljnijih uslova rada u odnosu na zakonom predviđene uslove.U svim ovim slučajevima prestanka radnog odnosa riječ je o tome da je dalje vršenje rada zaposlenog objektivno nemoguće (duže vijeme ili trajno) ili je njegov rad zabranjen.Zato je prestanak radnog odnosa u ovim slučajevima interesno i pravno-logički prihvatljivo ishodište.
1) Radni odnos prestaje po sili zakona kada kod zaposlenog dođe do gubitka radne sposobnosti. Radna sposobnost je bitna pretpostavka i uslov zasnivanja i postojanja radnog odnosa.Najveći broj uslova za zasnivanje radnog odnosa i za rad na određenim radnim mjestima tiče se radne sposobnosti i poslodavac ima na raspolaganju određene mehanizme provjere postojanja te sposobnosti ( prethodna provjera radnih sposobnosti prilikom zasnivanja radnog odnosa,probni rad poslije zasnivanja radnog odnosa).Radna sposobnost je i pretpostavka opstanka i trajanja radnog odnosa.Osnovna svrha radnog odnosa je u vršenju rada za račun poslodavca i u ostvarivanju prava po osnovu takvog rada.Ukoliko dođe do gubitka radne sposobnosti radni odnos nema više svrhe.Dakle,osnov za prestanak radnog odnosa (razlog) jeste potpuna nesposobnost zaposlenog za dalji rad.
Gubitak radne sposobnosti utvrđuje se na način i u postupku predviđenom Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju,uz supsidijarnu primjenu Zakona o opštem upravnom postupku.Gubitak radne sposobnosti postoji kada zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju kod zaposlenog nastupi potpuna nesposobnost za obavljanje poslova koje je do tada obavljao,kao i za obavljanje drugih poslova koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i sposobnostima stečenim radom.Trajne promjene u zdravstvenom stanju su one promjene koje su izazvane povredom na radu,profesionalnom bolešću,povredom van rada ili bolešću,koje se ne mogu otkloniti liječenjem ili medicinskom rehabilitacijom.Međutim,trajne promjene u zdravstvenom stanju,ne dovode uvijek do gubitka radne sposobnosti,,već kao posljedica tih promjena,može biti umanjena radna sposobnost,odnosno preostala radna sposobnost.Zaposleni kod kojih dođe do umanjenja,odnosno preostale radne sposobnosti,smatraju se invalidima rada i kao takvi oni uživaju posebnu radnopravnu zaštitu,u smislu Zakona o radu.Zapravo,prema njima poslodavac ima odgovarajućih obaveza u smislu obezbjeđivanja daljeg rada.
U slučaju gubitka radne sposobnosti,zaposlenom prestaje radni odnos danom dostavljanja poslodavcu pravosnažnog rješenja o utvrđivanju gubitka radne sposobnosti.
2) Do prestanka radnog odnosa po sili zakona dolazi i u slučaju kada je zaposlenom zabranjeno da obavlja određene poslove,pod uslovom da mu se ne može obezbjediti obezbjediti obavljanje drugih poslova.
Osnov (razlog) za prestanak radnog odnosa jeste činjenica da zaposleni više ne može da radi kod poslodavca,jer mu je to zabranjeno.
Do zabrane može doći na 2 načina:
a) po odredbama zakona;
b) po pravosnažnoj odluci suda ili drugog organa.
Po odredbama zakona-ukoliko su zakonom predviđene smetnje za rad na određenim poslovima licima koja se nalaze u situaciji koja je razlog zabrane.Npr. sizuacija kada je krivičnim propisima zabranjeno vršenje određene djelatnosti,određenog poziva,javnog istupanja i slično,onim

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese