Odlomak

Prevozna i manipulativna sredstva su vrlo značajna sa više aspekata kod tehnologija kombinovanog transporta. Bez saobraćajne infrastrukture i transportnih i manipulativnih sredstava nemoguće je danas transportovati bilo koju vrstu tereta od pošiljaoca pa sve do krajnjeg korisnika (potrošača) ili od tačke A do tačke V. Kombinovani transport podrazumeva korišćenje najmanje dva vida transporta kod transportovanja robe.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari