Odlomak

Uvodni deo– 10 minuta
U uvodnom delu časa, posle uvodnih reči i upoznavanja s planom i programom, načinom izvođenja nastave, ocenjivanja i slobodnim aktivnostima obuhvaćenim ovim predmetom, nastavnici s učenicima prelaze gradivo iz prethodnih razreda.

Glavni deo– 30 minuta

Najkorisniji način za upoznavanje s učenicima jeste zajedničko izvođenje pesama koje su oni obradili tokom prethodnog školovanja. Neka učenici upoznaju vas sa muzikom koju rado izvode. Upoznajte i vi učenike s muzikom koju volite. Neka ovaj čas bude koristan za upoznavanje vas s njima, kao i za proširivanje vidika i odnosa učenika prema ovom predmetu i muzici uopšte.

S učenicima ponoviti njihove omiljene pesme iz gradiva četvrtog razreda. Naše sugestije: Gretri Andre, Magarac i kukavica; Lili Žan-Batist, Dok mesec sja; Volfgang Amadeus Mocart, Blistaj, blistaj; narodne pesme Višnjičica rod rodila, Gusta mi magla padnala i Ti jedina; Dejan Despić, Na livadi.

Pri grupnom radu neophodno je uvesti neka mala pravila koja će kasnije biti korisna za organizovanost i disciplinu, što će svima ulepšati i olakšati rad. Budite strpljivi, potrebno je vreme za sticanje navika. S učenicima se možete dogovoriti o jednostavnim znacima koji će ih upozoriti na disciplinu kao što su: Molim vas, tišina! Hajdemo! Obratite pažnju! Molim vas, mir! Potrebno je samo biti dosledan i strpljivo i uporno koristiti dogovorene znake kako bi učenici razvili radne navike koje će im kasnije koristiti.

Za naredni grupni rad potrebno je razvrstati učenike. Možete koristiti raznovrsne metode, a jedna je da se učenici podele u grupe na osnovu toga koliko njihovo ime ima slogova. Na primer, ime A-na ima dva sloga, te dete staje u drugu grupu. Ime Lav ima jedan slog, pa dete ide u prvu grupu. Menjajte način kreiranja grupa jer ćete tako izbeći da isti učenici uvek idu u istu grupu, što može ometati proces rada.

Grupni rad
Podelite učenike: jedni će pevati osnovnu melodiju pesme po svom izboru u svojstvu ponavljanja gradiva, dok će drugi izvoditi jednostavnu ritmičku pratnju.
Dobra priprema za sviranje na ritmičkim udaraljkama jeste naizmenično tapšanje kolena na teškim taktovim delovima. Vodite računa da se pri tapšanju ruke uvek odbiju od kolena, a ne da ostanu na njima.

Vrlo je moguća pretpostavka da se mnogi učenici sreću s ritmičkim ili melodijskim udaraljkama tek u petom razredu, jer u prethodnim za to nisu imali prilike ili mogućnosti. Upoznajte ih s lepim načinom sviranja na instrumentima, pri čemu opušteni pokret ruke daje mekan ton, dok nagli pokret daje grubo izvođenje. Uporedite pravilno i nepravilno izvođenje. Podržite učenike u svakom vidu izvođenja, jer deca ponekad mogu biti neuspešna, a to ih obeshrabruje za dalji napredak i izučavanje ovog predmeta. Navedite imena ritmičkih instrumenata koje ste predložili kao pratnju na prvom času u ovoj godini.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese