Odlomak

Potreba za kretanjem se smatra osnovnim biološkim svojstvom koje se, uz potrebu za hranom, vodom i dr. svrstava u sferu bazičnih motiva. Najjednostavnije objašnjenje ljudskog pokreta je pomeranje čitavog tela ili delova tela u prostoru. Tokom evolucije čoveka, pokret je imao različitu svrhu: od sakupljanja hrane i odbrane u prvobitnoj zajednici preko prvih oblika uvežbavanja pojedinih motoričkih radnji, nastanka prvih sportova u prvim civilizacijama, pa sve do današnjih dana.
Prvi pokreti nastaju još u fetalnom dobu, koji se rađanjem i odrastanjem razvijaju u osnovne elemente kretanja. Usvajanjem raznovrsnih motornih aktivnosti usavršavaju se opšte i specifične sposobnosti za kretanjem, podstiče se skladan razvoj lokomotornog aparata. Uspešno ovladavanje osnovnim pokretima omogućava savladavanje prostora, prepreka otpora i uspešnu manipulaciju objektima. Savladavanje prostora podrazumeva valjanje, kotrljanje, puzanje, hodanje, trčanje; savladavanje prepreka:balansiranje, provlačenje, naskoci, saskoci preskoci, penjanje i silaženje.Uspešno savladavanje otpora podrazumeva: držanje, upiranje, vučenje, guranje, podizanje, nošenje, navlačenje, nagurivanje, a manipulisanje objektima: dodavanje i bacanje, hvatanje, vođenje i žongliranje. Ovladavanje najrazličitijim oblicima kretanja stvara mogućnost da se i druga motorička znanja brže i lakše usvoje.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 32 stranica
  • Metodologija studijsko-istraživačkog rada Prof. Dr Nada Todorov
  • Školska godina: Prof. Dr Nada Todorov
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Sport
  • Srbija,  Novi Sad,  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad  

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari