Odlomak

Proces privatizacije zapravo predstavlja aktuelan problem koji postoji već dve decenije u zemljama Evrope tokom procesa tranzicije, a predstavlja oblik vlasničkog prestrukturiranja. Tranzicija je pojam kojim se označavaju takozvane zemlje u tranziciji, zemlje koje prelaze iz komandnog sistema u tržišni sistem, tj. iz socijalizma u kapitalizam. Ali bez obzira na savremenost pojma, privatizacija nije nov pojam u ekonomiji. 1778. Adam Smit piše: „U svakoj velikoj monarhiji, u Evropi, prodajom zemljišta dobila bi se velika svota novca, koja bi da se nameni isplati javnih dugova, iz hipoteke dala mnogo veći prihod od ijednog koji su te zemlje ikad pružile monarhiji.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 35 stranica
  • Korporativno upravljanje -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Blace,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari