Odlomak

UVOD

Ako se više jednakih ili varijabilnih iznosa isplaćuje (podiže) sa nekog računa u jednakim vremenskim intervalima na bazi jedne ili više uplata koje je položio primalac rente ili neko drugi u njegovu korist, onda te iznose, sa stanovišta finansijske matematike, nazivamo periodične isplate ili rente.
Period isplate rente može biti jednak, manji ili veći od perioda obračuna kamata.
S obzirom na trenutak početka isplate, razlikuju se neposredne i odgođene rente. Ako isplata počinje u trenutku uplate ili jedan period nakon uplate, onda se govori o neposrednim rentama, a ako isplata počinje dva ili više perioda nakon uplate, onda se govori o odgođenim rentama.
Sa stanovišta dužine vremena primanja rente se dijele na privremene (unaprijed je određen broj godina za koje će se isplaćivati renta), doživotne (isplata rente vezana je za život određenog lica) i vječite rente (renta se isplaćuje vječno).

 

 

 

 

 

VARIJABILNE RENTE

Ako se iznosi rente mijenjaju po nekom matematskom zakonu, onda se takvi iznosi mogu posmatarati kao varijabilne rente. U ovom radu će se proučavati samo rente koje se mijenjaju po zakonitostima aritmetičke i geometrijske progresije.Varijabilnost rente se može posmatrati sukcesivno i u serijama. Period isplate kod varijabilnih renti može biti jednak, manji i veći od perioda kapitalisanja.

 

 

 

 
RENTE SE MIJENJAJU PO ZAKONITOSTIMA ARITMETIČKE PROGRESIJE

Ako je svaka sljedeća renta veća, odnosno manja od prethodne za konstantan iznos, koji se označava sa d, onda se govori o rentama koje se mijenjaju po zakonitostima aritmetičke progresije.
Za slučaj kada rente opadaju po aritmetičkoj progresiji mora biti zadovoljen uslov da je:
(n – 1) d < R1,
gdje je:
n – broj perioda
R – renta

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese