Odlomak

Prvi dio ovog seminarskog rada se odnosi na objašnjenja prudencione kontrole i supervizije banaka, kao i njihova uloga. Bez prudencione kontrole i supervizije banaka i drugih finansijskih institucija, deregulacija u sferi bankarstva i finansija bi mogla da dovede do sistemskih bankarskih i finansijskih kriza, odnosno stvara se novi balans između politike podsticanja konkurencije, zaštite deponenata banaka i očuvanja sistemske stabilnosti.

Drugi dio se odnosi na prudencionu superviziju rizika. S tim u vezi prvo je predstavljena prudenciona supervizija kreditnog rizika, koji se smatra tradicionalnim i glavnim rizikom u bankarskom poslovanju. Zatim je predstavljena prudenciona supervizija tržišnih rizika i na kraju supervizija kapitala i rezervi.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari