studenti
Mesto za uspešne studente

Psihologija stvaralaštva

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

ISTORIJA POJMA STVARALAŠTVA
Kreativni potencijal kao osnova stavralaštva inherentno je svojstvo svakog pojedinca,  osnov je kulture i celokupne ljudske delatnosti. Stvaralaštvo se uglavnom odnosi  na procese umetničkog stvaranja i umetnička dela kao krajnje rezultate tog procesa. U različitim kulturama i istorijskim epohama ovom delu ljudske prirode različito se pristupalo.
U ranim periodima razvoja civilizacije sposobnost kreacije pripisivala se uglavnom mitskim bićima i natprirodnim pojavama, odnosno faktorima koji su spolji u odnosu na čoveka. Ovakvo shvatanje objašnjava se niskim stepenom razvoja nauke i malom kumulacijom znanja što je uslovilo visok nivo nerazumevanja pojava koje se odigravaju u prirodi, i šire, u kosmosu.
Tako su tako još stari Grci i  Rimljani, i pored razvoja različitih filozofskih disciplina i teorije umetnosti, smatrali kako se izvor inspiracije može tražiti isključivo u muzama i određenim božanstvima, dok je čovek samo primalac i izvršitelj njihovih zamisli. Tokom srednjeg veka i hrišćanske dominacije u svim oblastima života, svojstvo kreacije pripisivano je isključivo Bogu, sve dok se u periodu renesanse akcenat konačno nije postavio na čoveka kao osnovnog nosioca kreativnosti.
Tek sa razvojem moderne nauke u XVIII veku, počinje se i sa proučavanjima ljudske kreativnsti i faktora koji utiču na njen razvoj. Prva istraživanja kreativnosti uglavnom su se zasnivala na introspektivnoj analizi tog procesa od strane samih stvaralaca. U ranom periodu razvoja teorijskog i metodološkog okvira za naučno proučavanje stvaralaštva, početkom XX veka, nastaje i prvi teorijski model koji objašnjava tok kreativnog stvaranja i to u pet faza. Međutim, kao formali početak teorijskog proučavanja kreativnosti uzima se rad DŽ.P. Gilforada i Američkog društva psihologa, koji su u svrhu ovih istraživanja koristili psihometrijske testove, što je izazvalo brojne kontroverze među naučnicima koji su smatrali primenu kvantitativnih metoda neprimerenom za istraživanje ovako kompleksnog fenomena.
U modernoj psihologiji dominantni pristupi o ovom procesu su kognitivno-  bihejvioristički, koji se temelji na predpostavkama proverljivosti istraživačkih rezultata i uvažava uticaje kako okoline, tako i biološke osnove ljudskog centralnog nervnog sistema. Druga struja je humanistička škola,  koji  kreativnost smatra urođenim svojstvom čoveka  i njegove potrebe za stalnim rastom i razvojem. Međutim, potpuno razumevanje fenomena stvaralaštva moguće je samo primenom višedimenzionalnog i interdisciplinarnog pristupa.

Ključne reči: stvaralaštvo, kultura, društvo, kreativnost, nauka,

Moje mišljenje je da su orginalnost i kreativnost unutrašnje svojstvo svake pojedinačne individue, ali da njihov razvoj zavisi i od određenih faktora koji su spoljnji u odnosu na nju. Od unutrašnjih faktora istako bih inteligenciju, radoznalost i određene crte ličnosti, a od spoljašnjih delovanje šireg društvenog okruženja, porodice i obrazovanog sistema. Naučni pristup ovoj pojavi trebalo bi da obuhvati saznanja iz svih oblasti koje se bave  proučavanjem ovih faktora.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: , , , , ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.