Odlomak

Hipoteza o postojanju atoma – nedeljivih čestica od kojih je sagrađena celokupna priroda veoma je stara. Pojam i termin “atom”, nastao je još pre dvadeset pet vekova. Demokrit iz Abdere (470-360 p.n.e.) je začetnik učenja po kome se svet sastoji iz atoma i praznog prostora., u kome se atomi večito kreću čineći da nastaju i nestaju sve stvari. Naravno, u ono vreme, Demokrit svoje tvrđenje nije mogao dokazati. Ubrzo posle Demokritove smrti, zaboravijeno je njegovo učenje i to najviše zaslugom njegovog savremenika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fizika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese