Odlomak

Eksploatacija djece ne predstavlja pojavu s kojom se suočava savremeno društvo, već datira iz vremena starog Rima, čak i dalje, kada je dijete posmatrano kao predmet, čijim se životom slobodno raspolagalo. Djeca su često bila eksploatirana zarad potreba drugih, radno su angažirana na veoma teškim poslovima, neprimjerenim njihovom uzrastu.

Eksploatacija predstavlja korištenje / zloupotrebu djeteta za rad s ciljem postizanja koristi za neka treća osoba, pri čemu se tu može svrstati običan rad djece, prostitucija djece. Eksploatacija djece u najopštijem smislu obuhvaća: eksploataciju; prostituciju; prinudni rad ili prizanje usluga;regrutaciju djece radi sudjelovanja u oružanim sukobima;korištenje djece za vršenje kaznenih djela; korištenje djece za medicinske eksperimente i korištenje organa; ropstvo, potčinjavanje. Ovi postupci za posljedicu mogu imati narušavanje djetetovog fizičkog, ili mentalnog zdravlja, obrazovanje djeteta, ili pak moralni ili socijalni razvoj.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese