Odlomak

Praćenjem privrednog života može se zapaziti da svi ljudi ne rade isti posao već da među njima postoji podela rada. To je bitna odlika svake privrede. Može se reći da je napredak privrede u tesnoj vezi sa podelom rada s obzirom da od nje zavisi stepen društvenog karaktera privrede i moć ljudskog stvaralaštva.
Gledajući istorijski razvitak podele rada može se ustanoviti da je ona jedan od uslova pojave robne proizvodnje i viška vrednosti koje predstavljaju prekretnicu u razvoju ljudskog rada. Podela rada je bitna za ekonomiku svake zemlje pa predstavlja predmet izučavanja u ekonomskim naukama, a posebno u političkoj ekonomiji.
Podela rada se javlja u različitim vidovima, pa tako postoji: prirodna podela rada, društvena podela rada i ostali oblici podele rada(teritorijalna podela rada i podela rada po zanimanjima).

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Ekonomika preduzeca .
  • Školska godina: .
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Leposavić,  Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese