Odlomak

UVOD

Penzijsko i Invalidsko osiguranje »jedna od grana* prava osiguranja i socijalnog prava ukazuje na to da je kako pravo osiguranja, tako i njegova grana, penzijsko i invalidsko osiguranje , su izašli iz faze početnog konstituisanja i da se sada nalaze u svojoj visokoj fazi uspona i razvoja. U prvom djelu ovog seminraskog rada razmatrana su osnovna i opća pitanja i pojmovi prouč- avanja prava osiguranja, a u drugom dijelu detaljno je obrađena jedna od grana prava osiguranja tj. penzijsko i invalidsko osiguranje. Kroz razmatranje i proučavanje osnovnih pojmova i pitanja penzijskog i invalidskog osiguranja doći ćemo do većeg obima saznanja o veoma važnoj funkciji pravaosiguranja i to socijalno-zaštitnoj funkciji životnog standarda kako pojedinca,takoi cjelog društva uopšte u svim zemljama.U prvom dijelu specijalističkog rada obrađena su osnovna pitanja iz prava osiguranja kao što su : mjesto, značaj i pojam osiguranja, osnovne funkcije osiguranja, funkcija zaštite imovine i lica, vrste osiguranja, osnovni elementi osiguranja, rizik, premija osiguranja, osigurani slučaj, suma osiguranja i ostali pojmovi prava osiguranja.
U drugom dijelu specijalističkog rada detaljno su obrađena osnovna pitanja i pojmovi iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, kao grane osiguranja,kao što su: pojam i predmet penzijskog i invalidskog osiguranja , modeli penzijskog i invalidskog osiguranja u svijetu, osnovne karakteristike reforme penzijskog i invalidskog osiguranja, principi penzijskog i invalidskog osiguranja, pravni odnosi penzijskog i invalidskog osiguranja , nastupanje osiguranog slučaja ( rizika ) kao uslova postanka prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, rizici penzijskog i invalidskog osiguranja( starost i smrt, invalidnost), izjava lica kod osiguranog slučaja kao uslova postanka pravnih odnosa i prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, elementi pravnih odnosa penzijskog i invalidskog osiguranja, pravo na starosnu penziju, pravo na invalidsku penziju , pravo na porodičnu penziju, pravo invalida druge kategorije,pravo na novčanu naknadu za fizičku onesposobljenost, penzijski staž, doprinosi iz penzijskog i invalidskog osiguranja, obveznici penzijskog i invalidskog osiguranja, organizacija Federalnog zavoda za penzijsko / mirovinsko i ostali pojmovi penziskog i invalidskog osiguranja.

1.POJAM I PREDMET PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA
Penzijsko i invalidsko osiguranje je jedan od najznačajnijih,ali istovremeno i najefikasniji
oblik organizovane zaštite radnika i njihovih članova porodice, u okviru
koje se ostvaruju određene socijalne prestacije u slučaju osiguranog rizika.
Penzijsko i invalidsko osiguranje je ustvari jedan od osnovnih vidova socijalne funkcije
prava osiguranja.
Današnji sistem penzijskog i invalidskog osiguranja je predmet pažnje i posebnog
interesa čitavog društva,jer bi isti trebao garantirati odnose u segmentu socijalnog
osiguranja s ciljem da bi što veći broj ljudi, bez straha, bojazni i sa što više povjerenja
vidjelo svoju budućnost. Izmjenjni karakter sistema penzijskog invalidskog
osiguranja,u savremenim razvijenim zemljama, rezultirao je potrebom da se materija
ovog osiguranja što detaljnije i bolje reguliše i u isto vrijeme obezbjedi odgovarajuću
zakonsku zaštitu interesa građana i društva u cjelini.
U tim zemljama broj uživalaca penzijskog i invalidskog osiguranja stalno se pove-
ćava,prosječni ljudski vijek se stalno produžava, a što dovodi do posljedice sve ve-
ćeg broja lica, koja uživaju prednosti penzijskog i invalidskog osiguranja.
Tome doprinosi smanjenje trajanja radnog vremena i povećanje slobodnog vremena.
Penzija u ovom slučaju, postaje sve interesantnija kategorija značajna za svako društvo, svaku zemlju, koja se koristi od sve većeg broja ljudi i ista se sve duže koristi.Iz navedenog proizilazi,da su prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja sve više značajnija kao socijalna i ekonomska kategorija. Penzijsko i invalidsko osiguranje se definiše kao skup pravnih pravila kojima se određuju prava, obaveze i odnosi osiguranih lica koji su obuhvaćeni tom granom socijalnog osiguranja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari