Odlomak

 

Naziv elektronsko poslovanje pojavio se u upotrebi kada je strana korporacija IBM 1996. godine iskoristila taj naziv. To je jedan od prvih pokušaja da se izvrši evolucija bazičnih poslovnih procesa koji se obavljaju posredstvom IKT-a, a posebno tehnologije koja se u tom trenutku relativno skoro pojavila – interneta. Elektronsko poslovanje je u ekspanziji, a kompanije koje obavljaju poslovne procese uz primenu elektronske tehnologije efikasnije obavljaju svoje zadatke, prave uštede u svom poslovanju i konkurentnije su na tržištu. Pod poslovnim procesima mogu se navesti: prilagođavanje poslovnih procesa, razvijanje odnosa sa klijentima, poboljšavanje ostalih poslovnih servisa podrške.

Zahvaljujući elektronskom poslovanju sve navedeno kompanije mogu obaviti brzo i u elektronskom formatu. Automatizacijom poslovnih procesa i transakcija, kompanije povećavaju brzinu i kvalitet pružanja usluga. Udaljenost i vremenska razlika više nisu ograničavajući faktori u poslovanju jer zahvaljujući internetu kompanije svoje poslovanje mogu da sprovode bez vremenskih i prostornih ograničenja. Najznačajnije oblasti elektronskog poslovanja su: elektronska trgovina, elektronsko bankarstvo, elektronska uprava i elektronsko obrazovanje.

Koristeći formulu i težnju mladog preduzetnika da pokrene lični biznis dolazi se do pitanja šta je sve potrebno ili neophodno za početak obavljanja delatnosti jedne male kompanije. Prva stavka od koje bi se trebalo krenuti jeste rentiranje poslovnog prostora. Sređivanje poslovnog prostora je jedna stavka koja prati prirodni tok ovog ciklusa. Sledeće funkcije koje se nadovezuju jesu rešavanje kako pravnih tako i poslovnih propratnih obaveza oko osnivanja kompanije. Sledeća prepreka koja se javlja jeste pronalaženje odgovarajuće radne snage i ulaganje u veoma atraktivan i za poslovanje neophodan marketing. Ono što predstavlja najveći problem je početni ili investicioni kapital za nabavku opreme u vidu računara kao osnovnog alata za poslovanje kompanije i neophodnih dodatnih poslovnih resursa, za taj poduhvat je potrebno da preduzetnik izdvoji čak i do par desetina hiljada evra.

Kao osobama koje su na početku preduzetničke karijere i bez prepoznatljivog ugleda na tržištu, visoka sredstva teško se mogu dobiti putem kredita kako banaka tako i budućih investitora. Međutim, moguće je uzeti tkzv “Start Up” kredit kao podsticaj od strane države kako bi se unapredio preduzetnički sektor. Ovaj vid kredita mogu samo da obezbede znatno niža sredstva od potreba za pokretanje mikro preduzeća. Dodatna opcija koja se nameće kao zaključak je kako doći do plasmana na tržište i ugleda koji je potreban za ekspanziju poslovanja. Elektronsko poslovanje nudi mogućnost da se uz relativno mala investiranja ili odvojena sredstva od strane osnivača započne sa obavljanjem poslovne delatnosti i radom iz „garaže” i to potpuno samostalno bez potrebe za dodatnom radnom snagom. Naravno u koliko se posao „razvije”, obaveze i potrebe oko kompanije postaju složenije.

Da bi započele svoje elektronsko poslovanje za kompanije je važna dobra ideja, dobar proizvod ili usluga i web site putem kojeg će se kupci ili potrošači informisati o proizvodima ili uslugama i na kojem će se odvijati kupovina. Pre nego što se upuste u elektronsko poslovanje važno je da naprave internet biznis plan kako bi imale smernice za dalje poslovanje. Upotreba interneta omogućava kompanijama da brzo i efikasno prikupe podatke o korisnicima, da istraže njihove želje i potrebe i da na osnovu prikupljenih podataka prilagode svoje proizvode ili usluge. Zbog jednostavnosti i niskih troškova E-trgovina postaje sve popularnija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari