Odlomak

Sama riječ „revizija“, vuče korijen od glagola „revidare“, što u doslovnom prevodu s latinskog jezika znači „ponovo vidjeti“. Revizija je veoma blisko povezana sa računovodstvom i ima dugu predistoriju. Ona se obavlja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, Međunarodnim standardima revizije i Kodeksom etike za profesionalne računovođe.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Revizija Slavko Vukša
  • Školska godina: Slavko Vukša
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI – Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari