Odlomak

Ribe Srbije

UVOD

Ribe su vrlo stara i velika grupa kičmenjaka, koja se odlikuje znatnom raznolikošću. One su široko rasprostranjene u skoro svim vodama na svetu. Susrećemo ih  od visokoplaninskh potoka i jezera do najvećih morskih dubina. I od voda koje su blizu tacke zamrzavanja do toplih izvora.
U tom mnostvu susrećemo i prave divove duge do 20 metara i teske 15-20 tona, kao što je morski pas, kao i patuljke koji ne narastu vise od jednog centimetra.
Po broju vrsta ribe su najveća grupa kičmenjaka jer ih ima približno koliko i svih ostalih kicmenjaka zajedno (vodozemci, gmizavci,ptice i sisari). Ribe se dele na dve klase: Chondrichthyes(Rušljoribe) koji obuhvata morske pse i raze, i Osteichthyes (košljoribe) koji obuhvata ribe sa potpunim koštanim skeletom. Košljoribe se dele na: zrakoperke, mnogoperke i dvodihalice.
Iako slatke vode predstavljaju tek mali procenat ukupne vodene površine, Jedna trećina svih riba primarno su slatkovodne vrste. Do danas je otkriveno oko 10 000 slatkovodnih riba, a svake godine otkrije se oko 200 novih vrsta.
Sve riblje vrste koje žive u vodama Srbije pripadaju klasi Actinopterygii (Zrakoperke) i redovima Chondrostei (štitonoše) i Teleostei (prave košljoribe). U Srbiji nalazimo oko 100 vrsta slatkovodnih riba. Srbija je bogata vodama, ali su ribe ugrozene zbog krivolova i zagadjenja voda.

ANATOMIJA

Telo je vretenasto i bočno spljošteno, hidrodinamičnog oblika. Na telu razlikujemo glavu, trup i rep. Tu se nalaze parni nosni otvori i velike oči bez očnih kapaka. Sa strane glave su veliki škržni poklopci ispod kojih su škrge. Neke vrste (grabljivice) u usnoj šupljini imaju zube. Ribe imaju parna i neparna peraja. Parna peraja postavljena su paralelno sa telom, to su grudna i trbušna peraja. Neparne peraje su leđna, repna i podrepna.Repna peraja su glavni organ za pokretanje. Postoji jedno ili dve leđnih peraja i jedno podrepno. Postoje još i masna peraja (kod por. Salmonidae, Ameiuridae i dr.) koja je smještena s leđne strane, a ne sadrži nikakve koštane potpore.

Ponekad je teško poverovati da živa bića koja uopšte ne liče na nas imaju organe kao što su naši, koji vrše sve funkcije kao i organi kod čoveka. Mnogi ljudi misle da ribe, zato što žive u vodi i što pripadaju grupi životinja hladne krvi, nemaju sve organe, ili bar poneko čulo. Anatomija riba pokazuje da su one veoma slične toplokrvnim životinjama višeg stepena. Mnogi naučnici tvrde da je takva sličnost jasan dokaz da je život na zemlji nastao iz života u vodi!

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Veterina

Komentari